Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 288 kết quả
Jim Stoppani's encyclopedia of muscle & strength
Tác giả: James Stoppani
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Contemporary leadership in sport organizations
Tác giả: David Scott
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.069
 
Exercise technique manual for resistance training
Tác giả:
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Aquatic facility management
Tác giả: Paul Fawcett,
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797
 
Social issues in sport
Tác giả: Ron B Woods, B Nalani Butler
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.483
 
Sport nutrition
Tác giả: Asker E Jeukendrup, Michae Gleeson
Xuất bản: Champaign: Human Kinetic, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2024796
 
Careers in sport, fitness, and exercise
Tác giả:
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.02373
 
The hockey drill book
Tác giả: Dave Chambers
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.355
 
In pursuit of excellence
Tác giả: Terry Orlick
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
Betrayed by Rita Hayworth
Tác giả: Manuel Puig, Manuel Puig, Suzanne Jill LevineSuzanne Jill Levine
Xuất bản: Champaign: Dalkey Archive Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  862.64
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục