Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 178 kết quả
Economics
Tác giả: John Sloman
Xuất bản: Harlow: FT Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
High flyer upper intermediate. Workbook
Tác giả: Mary Stephens
Xuất bản: Harlow: Longman, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Economics
Tác giả: Michael Parkin, Kent Matthews, Melanie Powell
Xuất bản: Harlow: Pearson Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Mathematics for economics and business [electronic resource]
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24339
 
Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
Tác giả: Thomas M Connolly, Carolyn E Begg
Xuất bản: Harlow: AddisonWesleyPearson Education, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Longman student grammar of spoken and written English
Tác giả: Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey N Leech
Xuất bản: Harlow: Longman, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
The economics of business strategy
Tác giả: John Lipczynski, Jo Wilson
Xuất bản: Harlow: FT Prentice HallPearson education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
A winter's tale : the breathing method
Tác giả: John Escott, Stephen King
Xuất bản: Harlow: Pearson Education Ltd in association with Penguin Books, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
Aspect oriented software development
Tác giả: Robert E Filman
Xuất bản: Harlow: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Analytical biochemistry
Tác giả: David J Holme, Hazel Peck
Xuất bản: Harlow: Longman, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.19285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục