Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 336 kết quả
Soil erosion and conservation
Tác giả: R P C Morgan
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Stable isotopes in ecology and environmental science
Tác giả: Kate Lajtha, Robert H Michener
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.072
 
The lakes handbook
Tác giả: P E O'Sullivan, Colin S Reynolds
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Quartz cementation in sandstones [electronic resource]
Tác giả: Sadoon Morad, Richard H Worden
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.5
 
Language of the Earth [electronic resource] : [a literary anthology]
Tác giả: B D Malamud, Frank Harold Trevor Rhodes, Richard O Stone
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
A companion to contemporary art since 1945 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.04
 
Late antique and medieval art of the Mediterranean world [electronic resource]
Tác giả: Eva Rose F Hoffman
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.02
 
Edges of empire : orientalism and visual culture
Tác giả: Jocelyn Hackforth-Jones, Mary Roberts
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Lipid biochemistry
Tác giả: M I Gurr, K N Frayn, John L Harwood
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Art and thought
Tác giả: Dana Arnold, Margaret Iversen
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục