Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21865 kết quả (0.0781319 giây)
New moon
Tác giả: Rebecca York
New York: Berkley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813.54
 
The office survival guide
Tác giả: Marilyn Puder-york
New york: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
The Lebanese diaspora : the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris
Tác giả: Dalia Abdelhady
New York: New York University Press, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.89275692
 
Gastropolis : food and New York City
Tác giả: 
New York: Columbia University Press, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 394.1209747
 
The New York trilogy [ressource électronique]
Tác giả: Paul Auster
New York: Penguin Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813
 
Gotham : a history of New York City to 1898
Tác giả: Edwin G Burrows
New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 974.7
 
Encyclopedia of the New York School poets
Tác giả: 
New York: Facts On File, c2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 811.540903
 
The office survival guide : surefire techniques for dealing with challenging people and situations
Tác giả: Marilyn Puder-York
New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
Capital of capital : money, banking+power in New York City : 1784-2012
Tác giả: Steven H Jaffe
New York: Columbia University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.1097471
 
A Race Like No Other [Book :] 26.2 miles through the streets of New York
Tác giả: Liz Robbins
New York Enfield: Harper Publishers Group UK distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục