Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1225 kết quả
Accuracy and reliability in scientific computing
Tác giả: Bo Einarsson
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Statistical case studies : a collaboration between academe and industry
Tác giả: Arnold Goodman, Larry D Haugh, Roxy Peck
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Corporate governance failures : the role of institutional investors in the global financial crisis
Tác giả: James P Hawley, Shyam J Kamath, Andrew T Williams
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Dorothea Lange
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Virginia Woolf
Tác giả: Cliff Mills
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Sarah Bernhardt
Tác giả: Elizabeth Silverthorne
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
Agnes de Mille
Tác giả: Judy L Hasday
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Nina Simone
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42164
 
Advanced assessment : interpreting findings and formulating differential diagnoses
Tác giả: Mary Jo Goolsby, Laurie Grubbs
Xuất bản: Philadelphia: FA Davis Co, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach
Tác giả: Colleen M Smith, M A Lieberman, Allan D Marks, Dawn B MarksDawn B Marks
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục