Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Wilderness Rescue Pilot [electronic resource]
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
Sewer Inspector [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey M Horn
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
The Amazing Human Body [electronic resource]
Tác giả: Kristi Lew
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.2
 
The Chernobyl Disaster [electronic resource] : Legacy and Impact on the Future of Nuclear Energy
Tác giả: Wil Mara
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.17
 
Movie Stunt Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028
 
Oil Rig Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Raccoons elektronisk ressurs
Tác giả: Steven Otfinoski
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.7632
 
Modern Humans [electronic resource]
Tác giả: Rebecca Stefoff
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  569.9
 
Sustaining Earth's energy resources
Tác giả: Ann Heinrichs
Xuất bản: Tarrytown NY: Marshall Cavendish Benchmark, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Thailand condensed : 2000 years of history and culture
Tác giả: Ellen London
Xuất bản: Singapore Tarrytown NY USA: Marshall Cavendish Editions Marshall Cavendish Corp, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục