Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 268 kết quả
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V [electronic resource] : Post-Proceedings of The AESCS In...
Tác giả: Hiroshi Deguchi
Xuất bản: Tokyo: Springer Japan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Healthy Indian vegetarian cooking : easy recipes for the hurry home cook / [electronic resource]
Tác giả: Shubhra Ramineni
Xuất bản: Tokyo: Tuttle Publishing an imprint of Periplus Editions, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.5
 
Japan living elektronisk ressurs : form and function at the cutting-edge
Tác giả: Marcia Iwatate, Geeta Mehta
Xuất bản: Tokyo: Tuttle Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  747.0952
 
Remembering the kanji
Tác giả: James W Heisig
Xuất bản: Tokyo: Japan Publications Trading Co, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.682421
 
Musashi
Tác giả: Eiji Yoshikawa
Xuất bản: Tokyo: Kodansha International, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Misumi standard components for plastic mold : Catalog
Tác giả: Công ty Misumi
Xuất bản: Tokyo: Misumi Corporation, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  668.412
 
Evolutionary biology of Ostracoda : its fundamentals and applications : proceedings of the Ninth International Symposium...
Tác giả: Tetsuro Hanai, Noriyuki Ikeya, Kunihiro Ishizaki
Xuất bản: Tokyo: Kodansha, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  565.33
 
880-01 A dictionary of intermediate Japanese grammar : Nihongo bunpō jiten [chūkyū hen]
Tác giả: Seiichi Makino, Michio Tsutsui
Xuất bản: Tokyo: Japan Times, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.65
 
880-02 A dictionary of advanced Japanese grammar = Nihongo bunpō jiten. Jōkyū hen
Tác giả: Seiichi Makino, Michio Tsutsui
Xuất bản: Tokyo: Japan Times, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.65
 
Camera Traps in Animal Ecology elektronisk ressurs : Methods and Analyses
Tác giả: Allan F O'Connell, K Ullas Karanth, James D Nichols
Xuất bản: Tokyo: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục