Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.0311861 giây)
Karate-dō kyōhan ; the master text
Tác giả: Gichin Funakoshi
Tokyo New York: Kodansha International Distributed in the US by Harper Row New York, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 796.8153
 
Earthquakes, Tsunamis and Nuclear Risks [electronic resource] : Prediction and Assessment Beyond the Fukushima Accident
Tác giả: 
Tokyo Japan: Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 333.7
 
Origami for Christmas
Tác giả: Chiyo Araki
Tokyo New York New York: Kodansha International Ltd Distributed through Harper Row, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 745.592
 
White Christmas : create your own cards and decorations
Tác giả: Masahiro Chatani
Tokyo New York New York: Kodansha International Distributed in the United States by Kodansha InternationalUSA, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 736.982
 
Unarmed fighting techniques of the samurai
Tác giả: Masaaki Hatsumi
Tokyo New York New York: Kodansha International Distributed in the United States by Kodansha America, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 796.815
 
Treatment of osteoarthritic change in the hip : jonit preservation or joint replacement?
Tác giả: 
Tokyo New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 617.5
 
Regional peacekeepers [electronic resource] : the paradox of Russian peacekeeping
Tác giả: 
Tokyo New York: United Nations University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.3
 
The human zoo : a zoologist's classic study of the urban animal
Tác giả: Desmond Morris
New York Tokyo: Kodansha International, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc: 156
 
Alkaliphiles : genetic properties and applications of enzymes
Tác giả: Kōki Horikoshi
Tokyo Berlin New York: Kodansha Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.14
 
Ultrasonic doppler velocity profiler for fluid flow
Tác giả: 
Tokyo New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 681
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục