Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 1
Tác giả: Hung Q Nguyen, Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2
Tác giả: Hung Q Nguyen Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
Một số lỗi tác nghiệp của phóng viên
Tác giả: Gia Hi
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Gia Định Báo - tờ báo Việt ngữ đầu tiên
Tác giả: Lê Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hà, Ưng Sơn Ca
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079
 
Thư viện Việt Nam : Hội nhập và phát triển.: Kỷ yếu hội thảo quốc tế
Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp, Dương Thúy Hương, Lương Minh Hòa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  027.09597
 
Giáo trình dịch máy
Tác giả: Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Nghiêm Quốc Minh, Ngô Quốc Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.35
 
Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản
Tác giả: Lê Hoành Sử, Hồ Trung Thành
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.167
 
Thực hành tin học 2
Tác giả: Đặng Thành Tín
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Nghiệp vụ báo chí cơ bản
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Ngôn ngữ báo chí phát thanh - truyền hình
Tác giả: Hồ Xuân Mai, Nguyễn Thị Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4014
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục