Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ
Tác giả: Đỗ Thị Diệu Ngọc, Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Thái Bình Long, Trương Quang Được
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  420.7
 
Cẩm nang sử dụng các thì tiếng anh : English verb tenses in use
Tác giả: Nguyễn Phương Mai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Hình thái học tiếng Anh : English Morphology
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ nghĩa học tiếng Anh = English semantics
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.143
 
Tiếng anh chuyên ngành báo chí phát thanh truyền hình
Tác giả: Phạm Đức Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02407
 
Giáo trình hình thái học tiếng Anh = English Morphology
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
English Morphology
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Linguistic features of cognitive non-factive verb and epistemic adverb collocations in English
Tác giả: Thi Minh Giang Tran
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Đàm thoại tiếng Anh trong lĩnh vực phát thanh truyền hình
Tác giả: Phạm Đức Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024384
 
Giáo trình tiếng Trung du lịch
Tác giả: Cái Thi Thủy, Đỗ Kiều Oanh, Khưu Chí Minh, Lê Thị Toàn, Trần Tuyết Nhung, Trần Thị Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục