Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 164 kết quả
Sổ tay dành cho kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
Tác giả:
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.59707
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking
Tác giả: Hoàng Đức, Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Huy Hoàng, Trần Thị Xuân Hương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh : Nhìn lại 1 chặng đường phát triển
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 
Công tác xã hội gia đình
Tác giả: Huỳnh Minh Hiền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  362.82
 
Những vấn đề pháp lý phóng viên cần quan tâm
Tác giả: Gia Hi Phan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0998
 
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Tác giả: Hoàng Trung
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4346
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục