Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 76 kết quả
The War God's Own
Tác giả: Whitley Strieber, Whitley Strieber cm
Xuất bản: : Baen Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Lt. Leary, commanding
Tác giả: Anna Davis, Anna Davis cm
Xuất bản: : Baen Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1636: The Saxon Uprising-ARC
Tác giả: Bill Simmons, Bill Simmons cm
Xuất bản: : Baen Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Prescription for Chaos
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Baen Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Fledgling (Liaden)
Tác giả: W E B Griffin, W E B Griffin cm
Xuất bản: : Baen Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Extremis-ARC
Tác giả: Lois McMaster Bujold, Lois McMaster Bujold cm
Xuất bản: : Baen Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A state of disobedience
Tác giả: Tom Clancy, Tom Clancy cm
Xuất bản: : Baen Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
A Desert Called Peace
Tác giả: Stacy Dittrich, Stacy Dittrich cm
Xuất bản: : Baen Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
One Day on Mars
Tác giả: Beverly Barton, Beverly Barton cm
Xuất bản: : Baen Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Legend That Was Earth
Tác giả: Honore de Balzac, Honore de Balzac cm
Xuất bản: : Baen Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 

Truy cập nhanh danh mục