Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
Tìm hiểu mạng máy tính
Tác giả: Trần Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.65
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Kiến trúc máy tính
Tác giả: Nguyễn Đình Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Adobe Illustrator với các kỹ thuật thiết kế nâng cao
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Lập trình Pascal . T.3
Tác giả: Bùi Việt Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Kĩ nghệ phần mềm . T1
Tác giả: Roger SPressman, Ngô Trung Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.12
 
Thiết kế 3 chiều với 3D Studio MAX
Tác giả: Lưu Triều Nguyên, Nguyễn Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Cơ sở kỹ thuật mạng Internet
Tác giả: Phạm Minh Việt, Trần Công Nhượng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.678
 
Adobe Photoshop 6.0 and ImageReady 3.06.0
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục