Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 283 kết quả
Giáo dục phòng chống HIV/AIDS : Tài liệu dùng cho giáo viên trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.979007
 
Hệ thống viễn thông . Tập hai
Tác giả: Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382001
 
Hệ thống viễn thông . Tập 1
Tác giả: Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382001
 
Phương pháp giảng dạy y - dược học
Tác giả: Phí Văn Thâm, Trương Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Đặng Văn Hòa, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Đặng Văn Hòa, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hương, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam, Phùng Thế Đồng, Trần Thị Trúc Thanh, Vĩnh Định
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học : dùng cho đào tạo ngành Hộ sinh bậc đại học
Tác giả: Lê Thanh Tùng, Trần Đình Hiệp, Vũ Thị Lệ Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  618.10231
 
Cẩm nang quản lý môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Thị Việt Anh, Vũ Quyết Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4083
 
Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng
Tác giả: Lê Gia Hy, Nguyễn Thị Hiền, Quản Lê Hà, Từ Việt Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Marketing dược phẩm : sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Quang Việt, Phạm Văn Tuấn, Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.10688
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục