Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Probability and finance : it's only a game!
Tác giả: Glenn Shafer, Vladimir Vovk
Xuất bản: New York: J Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.011
 
Wills & estate planning for Canadians for dummies
Tác giả: Margaret Helen Kerr, JoAnn Kurtz
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.7105
 
Urban planning for dummies
Tác giả: Jordan Yin
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley Sons Canada, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.1216
 
How to study for success
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Mutual fund investing for Canadians for dummies
Tác giả: Andrew Bell
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6327
 
78 tax tips for Canadians for dummies
Tác giả: Christie Henderson
Xuất bản: Etobicoke Ont: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.71052
 
Probability and Finance
Tác giả: Glenn Shafer, Vladimir Vovk
Xuất bản: : J Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.011
 
Candlesticks, Fibonacci, and chart pattern trading tools : a synergistic strategy to enhance profits and reduce risk
Tác giả: Robert Fischer, Jens Fischer
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.632042
 
Float analysis : Powerful technical indicators using price and volume
Tác giả: Steve Woods
Xuất bản: New York: J Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.63
 
Riding the Indian tiger : understanding India--the world's fastest growing market
Tác giả: William Nobrega, Ashish Sinha
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục