Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Kỹ thuật đồ họa
Tác giả: Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Từ điển tin học máy tính kỹ thuật tin học
Tác giả: Nguyễn Cẩn, Phan Ngọc Trinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.03
 
C++ kỹ thuật ứng dụng
Tác giả: Robert Ladd Scott
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
101 thuật toán chương trình bài toán khoa học kỹ thuật kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal
Tác giả: Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Kỹ thuật vi xử lý lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Tác giả: Đỗ Xuân Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Kỹ thuật vi xử lý lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Tác giả: Đỗ Xuân Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.16
 
Kỹ thuật vi xử lý lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Tác giả: Đỗ Xuân Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: W Buchanan, Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Cấu trúc dữ liệu thuật toán
Tác giả: Đinh Mạnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.73
 
Trí tuệ nhân tạo : các phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật xử lý tri thức
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục