Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Lê Thành Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình toán kỹ thuật
Tác giả: Tô Bá Đức, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  510
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học cao đẳng kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuân Bảy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.80287
 
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn May
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  641.44
 
Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý
Tác giả: Phạm Ngọc Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.11
 
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.8
 
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật
Tác giả: Trần Văn Địch, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Viết Tiếp, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.8
 
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Xử lý ảnh bằng kỹ thuật số : bài giảng cho sinh viên ngành công nghệ in
Tác giả: Đỗ Khánh Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục