Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Việt Nam thiên nhiên, môi trường phát triển bền vững
Tác giả: Trương Quang Học
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.709597
 
Du lịch sinh thái
Tác giả: Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nga, Thái Lê Nguyên, Thái Vũ Bình, Võ Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Mô hình phân tích định giá tài sản. Tập 1
Tác giả: Hoàng Đình Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6
 
Giáo trình năng lượng môi trường : Dành cho sinh viên sau đại học ngành Khoa học môi trường
Tác giả: Phạm Thị Mai Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79
 
Xã hội học môi trường
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Nhập môn toán học tài chính
Tác giả: Trần Hùng Thao
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.0151
 
Môi trường phát triển
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Môi trường ô nhiễm hậu quả
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.73
 
Các học thuyết của nền kinh tế thị trường : Tài liệu tham khảo
Tác giả: Việt Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.12201
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục