Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1151 kết quả
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1 - Các chương trình đề tài Khoa học công nghệ ( KC )
Tác giả: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  602
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Việt Nam thiên nhiên, môi trường phát triển bền vững
Tác giả: Trương Quang Học
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.709597
 
Kỹ thuật tách tinh chế trong hóa học
Tác giả: Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Phan Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Hào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục