Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Analytical and physical electrochemistry
Tác giả: H H Girault
Xuất bản: Lausanne Switzerland New York: EPFL Marcel Dekker, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Physical chemistry of polyelectrolytes
Tác giả: Tsetska Radeva
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Thermal behavior of dispersed systems
Tác giả: Nissim Garti
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Methods for solving inverse problems in mathematical physics
Tác giả: A I Prilepko, Dmitriĭ G Orlovskiĭ, Igor A Vasin
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Undergraduate instrumental analysis
Tác giả: James W Robinson, Eileen M Skelly Frame, George M Frame
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542
 
Polymer gels and networks [electronic resource]
Tác giả: A R Khokhlov, Yoshihito Osada
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Scanning electrochemical microscopy
Tác giả: Allen J Bard, Michael V Mirkin
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Flow cytometry applications in cell culture
Tác giả: A Nicholas Emery, Mohamed Al-Rubeai
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.87
 
The biology-chemistry interface : a tribute to Koji Nakanishi
Tác giả: Raymond Cooper, John K Snyder, Kōji Nakanishi
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Computational biochemistry and biophysics
Tác giả: Oren M Becker
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục