Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 23 kết quả
Functional fitness : the personal trainer's guide
Tác giả: Lamar Lowery
Xuất bản: Maidenhead: Meyer Meyer Sport, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Weight management for triathletes
Tác giả: Ingrid Loos Miller
Xuất bản: Maidenhead Eng: Meyer Meyer Sport, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Women's complete guide to running
Tác giả: Jeff Galloway, Barbara Galloway
Xuất bản: Indianapolis: Meyer Meyer Sport, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7172082
 
Half-marathon : a complete guide for women / Jeff & Barbara Galloway
Tác giả: Jeff Galloway, Barbara Galloway
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
The run-walk-run method
Tác giả: Jeff Galloway
Xuất bản: Maidenhead UK Indianapolis Ind: Meyer Meyer Sport, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Contact improvisation : moving, dancing, interaction : with an introduction to new dance
Tác giả: Thomas Kaltenbrunner, Nick Procyk
Xuất bản: Oxford: Meyer Meyer Sport, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
The complete book of triathlon training
Tác giả: Mark Kleanthous
Xuất bản: Oxford UK: Meyer Meyer Sport, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Running to the top
Tác giả: Arthur Lydiard, Garth Gilmour
Xuất bản: Auckland: Meyer Meyer Sport, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Functional strength for triathletes : exercises for top performance
Tác giả: Ingrid Loos Miller, Jim Herkimer
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Start to finish : 24 weeks to an endurance triathlon
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey, T J Murphy
Xuất bản: London: Meyer Meyer Sport UK Ltd, 2011 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 

Truy cập nhanh danh mục