Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1367 kết quả
Head First design patterns
Tác giả: Bert Bates, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Kathy Sierra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
HTML, the definitive guide
Tác giả: Chuck Musciano, Bill Kennedy
Xuất bản: Cambridge Sebastopol: OReilly, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Learning Flex 4 : getting up to speed with rich Internet application design and development
Tác giả: Alaric Cole, Elijah Robison
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Programming WCF services
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Programming interactivity : a designer's guide to processing, Arduino, and openFrameworks
Tác giả: Joshua J Noble
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F Randall Farmer, Bryce Glass
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Windows PowerShell cookbook
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Programming C# 4.0
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Learning Python
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục