Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 89 kết quả
Just a Geek
Tác giả: Alexander Kent, Alexander Kent cm
Xuất bản: : OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.45028092
 
Microsoft Visual C# 2012 step by step
Tác giả: John Sharp
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Microsoft Word 2013 : plain & simple
Tác giả: Joseph J Freedman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Programming Google app engine [electronic resource]
Tác giả: Dan Sanderson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Web 2.0 Architectures
Tác giả: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
MySQL high availability
Tác giả: Charles A Bell, Mats Kindahl, Lars Thalmann
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
DNS and Bind on IPv6
Tác giả: Cricket Liu
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5
Tác giả: Robin Nixon
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  006.76
 
Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [ressource électronique]
Tác giả: Mario Andrés Pagella
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Enterprise web development
Tác giả: Yakov Fain
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 

Truy cập nhanh danh mục