Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 240 kết quả
Trật tự thế giới = World order
Tác giả: Henry Kissinger, Phạm Thái Sơn, Võ Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
Lịch sử tư tưởng Trung Quốc = Histoire de la pensée Chinoise
Tác giả: Anne Cheng, Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Tuấn Cường 4e giới thiệu, Ninh Thị Sinh, Phạm Văn Ánh, Võ Thị Minh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2022
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
Hiểu thế giới các mối quan hệ quốc tế = : Comprendre le monde
Tác giả: Pascal Boniface, Ngô Hữu Long
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.101
 
Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới Bill - Hillary Clinton Cặp đôi quyền lực
Tác giả: Dương Minh Hào, Dương Thùy Trang, Trần Văn Thắng, Vũ Thị Mỹ
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973.929092
 
Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Lê Văn Sang
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Elon Musk - Muốn thay đổi thế giới = Rocket man : Elon Musk in his own words
Tác giả: Jessica Easto, Diệu Chi
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
Phất tay lung lay thế giới : Ngôn ngữ thân thể của bậc thầy giao tiếp
Tác giả: Oopsy
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.69
 
Tư duy đa chiều phương pháp sáng tạo không giới hạn = : Lateral thinking
Tác giả: Edward De Bono, Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.35
 
Lịch sử giao thương thương mại định hình thế giới như thế nào? = : A splendid exchange how trade shaped the world
Tác giả: William J Bernstein, Ngọc Mai, Võ Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.09
 
Lập trình viên phù thủy thế giới mạng = : So, you want to be a coder? : the ultimate guide to a career in programming, video game creation, robotics, and more!
Tác giả: Jane Bedell, Thanh Yên
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1023
 

Truy cập nhanh danh mục