Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
What you can change-- and what you can't [electronic resource] : the complete guide to successful self-improvement : lea...
Tác giả: Martin E P Seligman
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Playback
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One to count cadence
Tác giả: James Crumley
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Beautiful losers
Tác giả: Leonard Cohen
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Laughter in the dark
Tác giả: Vladimir Vladimirovich Nabokov
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.73
 
The autobiography of a brown buffalo
Tác giả: Oscar Zeta Acosta
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  978
 
The sound of the mountain
Tác giả: Yasunari Kawabata
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
The old devils
Tác giả: Kingsley Amis
Xuất bản: London: Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
McSweeney's mammoth treasury of thrilling tales
Tác giả: Michael Chabon, Howard V Chaykin
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục