Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tập 2- Cơ học vật liệu rời
Tác giả: Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660
 
Nghiên cứu tình huống chiến lược
Tác giả: Bùi Thị Minh Hằng
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa : T.4
Tác giả: Vũ Bá Minh
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660
 
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Hồng Liên
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm . T.3-Truyền khối
Tác giả: Vũ Bá Minh, Vũ Văn Bang
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Bài tập mạch điện II
Tác giả: Phạm Thị Cư, Lê Minh Cương, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Xuất bản: TPHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
Sức bền vật liệu- T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.112
 
Lý thuyết và xử lý tín hiệu
Tác giả: de Coulon F, Nguyễn Quân
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3822
 
Lý thuyết mạch Tập 1
Tác giả: Nguyễn Quân
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319201
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục