Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Murder of a dead man
Tác giả: Katherine John
Xuất bản: Pembroke Dock Pembs Wales: Accent Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Murder at the Laurels
Tác giả: Lesley Cookman
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales: Accent Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Murder in Steeple Martin [electronic resource]
Tác giả: Lesley Cookman
Xuất bản: Pembroke Dock Pembrokeshire: Accent Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Vintage babes
Tác giả: Elizabeth Oldfield
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales: Accent Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Without trace
Tác giả: Katherine John
Xuất bản: Pembroke Dock: Accent Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Bob Burns investigates the Mallorca connection
Tác giả: Peter Kerr
Xuất bản: Pembroke Dock Wales: Accent Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Out on a limb
Tác giả: Lynne Barrett-Lee
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales Chester Springs PA: Accent Press US distributor Dufour Editions, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Straight on till morning
Tác giả: Lynne Barrett-Lee
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales Chester Springs PA: Accent Press US distributor Dufour Editions, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Julia gets a life
Tác giả: Lynne Barrett-Lee
Xuất bản: Bedlinog Wales Chester Springs PA: Accent Press US Distributors Dufour Editions, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Midnight murders
Tác giả: Katherine JohnKatherine John
Xuất bản: Pembroke Dock Wales Chester Springs PA: Accent Press US distributor Dufour Editions, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục