Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
Architect's drawings : a selelction of sketches by world famous architects through history
Tác giả: Kendra Schank-Smith
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  704.944
 
Microgeneration : low energy strategies for larger buildings
Tác giả: Dave Parker
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697
 
Structure and architecture
Tác giả: Angus J MacDonald
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Space grid structures
Tác giả: John Chilton
Xuất bản: Oxford UK Boston Mass: Architectural Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Lighting modern buildings
Tác giả: Derek Phillips
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Urban design : method and techniques
Tác giả: Cliff Moughtin
Xuất bản: Oxford England Boston: Architectural Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711
 
Urban design : ornament and decoration
Tác giả: Cliff Moughtin, Taner Oc, Steven Tiesdell
Xuất bản: Oxford Boston Mass: Architectural Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
The crit : an architecture student's handbook
Tác giả: Charles Doidge, Rosie Parnell, Rachel Sara
Xuất bản: Oxford Boston MA: Architectural Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  721
 
Structure and architecture [electronic resource]
Tác giả: Angus J MacDonald
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Ecohouse : a design guide
Tác giả: Susan Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục