Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Harry Potter and the philosopher's stone
Tác giả: J K Rowling
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Complete road bike maintenance / elektronisk ressurs
Tác giả: Guy Andrews
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.28772
 
A Creative Approach to Teaching Grammar [electronic resource]
Tác giả: Peter Burrows
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.61
 
Universal father : a life of Pope John Paul II
Tác giả: Garry O'Connor
Xuất bản: New York: Bloomsbury Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  262.001
 
Galileo's daughter [electronic resource] : a historical memoir of science, faith, and love
Tác giả: Dava Sobel
Xuất bản: Sl: Bloomsbury Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  520
 
Jonathan Strange & Mr. Norrell
Tác giả: Susanna Clarke, Portia Rosenberg
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Literary Couples and 20th-Century Life Writing : Narrative and Intimacy
Tác giả: Janine Utell
Xuất bản: London UK: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91409
 
The Bloomsbury companion to language industry studies / edited by Erik Angelone, Maureen Ehrensberger-Dow and Gary Massey
Tác giả: Eri7 Angelone, Maureen Ehrensberger-Dow, Gary Massey
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.02
 
Origins of music theory in the age of plato
Tác giả: Sean Alexander Gurd
Xuất bản: London: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.901
 
Advanced English grammar : a linguistic approach
Tác giả: Ilse Depraetere, Chad Langford
Xuất bản: Oxford: Bloomsbury Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục