Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource]
Tác giả: Hota V S GangaRao, Narendra Taly, P V Vijay
Xuất bản: New York London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
What every engineer should know about software engineering [electronic resource]
Tác giả: Phillip A Laplante
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Traumatic brain injury : methods for clinical and forensic neuropsychiatric assessment
Tác giả: Robert P Granacher
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.804
 
Traumatic brain injury : methods for clinical and forensic neuropsychiatric assessment
Tác giả: Robert P Granacher
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
CRC Materials Science and Engineering Handbook [electronic resource]
Tác giả: James F Shackelford, Young-Hwan Han, Sukyoung Kim, Se-Hun Kwon
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.11223
 
Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality
Tác giả: Ford Lumban Gaol, Wyne Mars, Hoga Saragih
Xuất bản: Boca Raton Florence: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910684
 
Bioinformatics and Biomedical Engineering : Proceedings of the 9th International Conference on Bioinformatics and Biomed...
Tác giả: James Chou
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Beach Spawning Fishes
Tác giả: Karen Martin
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.32
 
The Ethical Hack [electronic resource]
Tác giả: James S Tiller
Xuất bản: Abingdon Florence: CRC Press Imprint Taylor Francis Group Taylor Francis Group Distributor, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục