Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Digital Signal and Image Processing Using Matlab
Tác giả: Geìrard Blanchet/Maurice Charbit
Xuất bản: : ISTE Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Fundamentals of acoustics
Tác giả: Michel Bruneau
Xuất bản: London Newport Beach CA: ISTE Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  534
 
Image beyond the screen : Projection mapping
Tác giả: Daniel Schmitt, Ludovic Burczykowski, Marine Thébault
Xuất bản: London: Iste ltd, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.0407
 
Spectral analysis : parametric and non-parametric digital methods
Tác giả: Franci CastaniéFranci Castanié
Xuất bản: London Newport Beach CA: ISTE Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Logistics
Tác giả: Jo�elle Morana
Xuất bản: London UK: ISTE Ltd, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.7
 
Digital communication techniques
Tác giả: Christian Gontrand
Xuất bản: London: ISTE Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.382
 
Noise in radio-frequency electronics and its measurement
Tác giả: Fran�cois Fouquet
Xuất bản: London: ISTE Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38224
 
System architecture and complexity : contribution of systems of systems to systems thinking
Tác giả: Jacques Printz
Xuất bản: London: ISTE Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003
 
Automotive electricity : electric drives
Tác giả: Joseph Beretta
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE Ltd J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
The Entrepreneur : the economic function of free enterprise
Tác giả: Sophie Boutillier, Dimitri Uzunidis
Xuất bản: London Hoboken NJ: Wiley ISTE Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục