Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Inside Installations
Tác giả: Glenn Wharton, Tatja Scholte, Tatja Scholte, Glenn Wharton
Xuất bản: : Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
Exhibiting Cinema in Contemporary Art
Tác giả: Erika Balsom
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
Image beyond the screen : Projection mapping
Tác giả: Daniel Schmitt, Ludovic Burczykowski, Marine Thébault
Xuất bản: London: Iste ltd, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.0407
 
The experience machine : Stan VanderBeek's Movie-Drome and expanded cinema
Tác giả: Gloria Sutton
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.0407
 
Keep It Moving? Conserving Kinetic Art
Tác giả: Reinhard Bek, Rachel Rivenc
Xuất bản: Los Angeles CA: Getty Publications, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
Exhibiting Cinema in Contemporary Art
Tác giả: Erika Balsom
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
The Perpetuation of Site-Specific Installation Artworks in Museums : Staging Contemporary Art
Tác giả: Tatja Scholte
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
Expanding practices in audiovisual narrative
Tác giả: Chris Hales, Raivo Kelomees
Xuất bản: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.0407
 
Installation Art and the Museum
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  709.0407
 
1

Truy cập nhanh danh mục