Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
SAT math essentials
Tác giả: Richard Cernese, Dave Smith
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Practical math success in 20 minutes a day
Tác giả: Judith Robinovitz
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
501 math word problems
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Vocabulary for civil service tests
Tác giả: Marguerite Hartill
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.73
 
1001 vocabulary & spelling questions
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Visual math : see how math makes sense
Tác giả: Jessika Sobanski
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Improve your math : problem solving made simple for middle school math
Tác giả: Francine Galko
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  513
 
How to write great essays
Tác giả: Lauren B Starkey
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
501 quantitative comparison questions
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Algebra success in 20 minutes a day
Tác giả: Barbara Jund
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.007
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục