Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
High flyer upper intermediate. Workbook
Tác giả: Mary Stephens
Xuất bản: Harlow: Longman, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: J F Talbert, H H Heng
Xuất bản: Singapore: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Apt Pupil
Tác giả: Karl Schroeder, Karl Schroeder cm
Xuất bản: : Longman, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Fundamentals of English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
A comprehensive grammar of the English language
Tác giả: David Crystal, Randolph Quirk
Xuất bản: London: Longman, 1985
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Longman English grammar
Tác giả: L G Alexander, R A Close
Xuất bản: London New York: Longman, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Orientalism
Tác giả: A L Macfie
Xuất bản: London: Longman, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  950
 
What a life! : stories of amazing people
Tác giả: Milada Broukal
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
Longman student grammar of spoken and written English
Tác giả: Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey N Leech
Xuất bản: Harlow: Longman, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Advanced speaking skills
Tác giả: Jeremy Harmer, John Arnold
Xuất bản: London: Longman, 1978
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục