Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
The French revolutionary wars
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Oxford: Osprey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The Iran-Iraq War, 1980-1988
Tác giả: Efraim Karsh
Xuất bản: Oxford: Osprey Pub, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  955.05
 
The Korean War
Tác giả: Carter Malkasian
Xuất bản: Oxford: Osprey Pub, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951.904
 
The Northern Ireland troubles : Operation Banner, 1969-2007
Tác giả: Aaron Edwards
Xuất bản: Oxford UK Long Island City NY: Osprey Pub, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.60824
 
The 6th Panzer Division, 1937-45
Tác giả: D Helmut Ritgen, Martin Windrow
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.541343
 
English Civil War artillery 1642-51
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey Pub, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.0624
 
Swimming Shermans : Sherman DD amphibious tank of World War II
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: Oxford New York: Osprey Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
German battlecruisers 1914-18
Tác giả: Gary Staff, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford UK New York NY USA: Osprey Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
British Mark IV tank
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: Oxford England New York: Osprey Pub, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.4
 
Sherman Firefly vs. Tiger : Normandy 1944
Tác giả: S Hart, Howard Gerrard, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford New York: Osprey Pub, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.542142
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục