Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Naked Pictures of Famous People
Tác giả: David A McIntee, David A McIntee cm
Xuất bản: : Perennial, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  814.54
 
Imajica: Annotated Edition
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Perennial, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The music of the primes : searching to solve the greatest mystery in mathematics
Tác giả: Marcus Du Sautoy
Xuất bản: New York: Perennial, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The Chinese gold murders : a Judge Dee detective story
Tác giả: Robert Hans van Gulik
Xuất bản: New York: Perennial, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The red queen : sex and the evolution of human nature
Tác giả: Matt Ridley
Xuất bản: New York: Perennial, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.938
 
The devil and Miss Prym : a novel of temptation
Tác giả: Paulo Coelho, Nick Caistor, Amanda Hopkinson
Xuất bản: New York: Perennial, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.342
 
Horse People [Book :] scenes from the riding life ; illustrations by the author
Tác giả: Michael Korda
Xuất bản: New York NY: Perennial, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  798.2 0973
 
Bad science
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  500
 
To Kill a Mockingbird
Tác giả: Dan Simmons, Dan Simmons cm
Xuất bản: : Harper Perennial, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The old devils: a novel
Tác giả: Michael J Fox, Michael J Fox cm
Xuất bản: : Perennial Library, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục