Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 154 kết quả
What is anthropology?
Tác giả: Thomas Hylland Eriksen
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: London: Pluto, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Corruption : anthropological perspectives
Tác giả: Dieter Haller, Cris Shore
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  353.46
 
Brute reality : power, discourse and the mediation of war
Tác giả: Stuart Price
Xuất bản: London New York NY: Pluto, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Economics for everyone : a short guide to the economics of capitalism
Tác giả: Jim Stanford, Tony Biddle
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Powers and prospects : reflections on human nature and the social order
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: London: Pluto Pres, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Marx's capital
Tác giả: Ben Fine, Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Neoliberalism : a critical reader
Tác giả: Deborah Johnston, Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.513
 
Anti-capitalism : a Marxist introduction
Tác giả: Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Arguments against G8
Tác giả: Gill Hubbard, David Miller
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục