Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
2001, a space odyssey
Tác giả: Arthur C Clarke, Stanley Kubrick
Xuất bản: New York: ROC, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Angry lead skies : from the files of Garrett, P.I
Tác giả: Glen Cook
Xuất bản: New York NY: Roc, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Idlewild
Tác giả: Wilson Tucker, Wilson Tucker Chad Oliver
Xuất bản: : ROC, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Everfree
Tác giả: Edward Rutherfurd, Edward Rutherfurd cm
Xuất bản: : ROC, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
White Night (The Dresden Files, Book 9)
Tác giả: Tyler Florence Cianciulli, Tyler Florence JoAnn Cianciulli cm
Xuất bản: : ROC, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Bitter waters
Tác giả: Wen Spencer
Xuất bản: New York: Roc, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The tears of the sun : a novel of the change [downloadable e-book]
Tác giả: S M Stirling
Xuất bản: New York: Roc, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Fade to black
Tác giả: Nyx Smith
Xuất bản: New York NY USA: Roc, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Blood rites
Tác giả: Jim Butcher
Xuất bản: New York: Roc, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
A kiss before the Apocalypse [electronic resource]
Tác giả: Tom Sniegoski
Xuất bản: New York: ROC, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục