Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhà xuất bản Thông Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4309597
 
Giao tiếp trên truyền hình - Trước ống kính và sau ống kính camera
Tác giả: X A Muratop, Đào Tấn Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Hướng dẫn tìm kiếm trên Internet và viết báo của hãng thông tấn AP
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng, Frank Bass
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  070.40285
 
Niên giám doanh nghiệp niêm yết 2011
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.605
 
Chính phủ Việt Nam 1945 - 2003 : Tư liệu
Tác giả: Dương Đức Quảng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Văn Huê, Nguyễn Xuân Chính, Phạm Việt, Trần Tiến Duẩn
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.5
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  923.1
 
Chuyện doanh nhân . Cuốn 4 - Học sau mỗi bước đi
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.092
 
Chuyện doanh nhân : Cuốn 3 - Cơ hội và thách thức
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.092
 
Chuyện doanh nhân . Cuốn 2 - Phát huy nguồn nội lực vô tận
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.092
 
Chuyện doanh nhân . Cuốn 1 - Hành trình đến những ước mơ
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục