Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
TNM atlas
Tác giả: H Asamura, L H Sobin, Ch Wittekind
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9940012
 
Sleep medicine in neurology [electronic resource]
Tác giả: Douglas B Kirsch
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Headache
Tác giả: Brian M Grosberg, Richard B Lipton, Matthew S Robbins
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Study skills for nurses
Tác giả: Claire Boyd, Beverley Murray
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Emerging epidemics : management and control
Tác giả: Prakash S Bisen, Ruchika Raghuvanshi
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
The handbook of solitude : psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone
Tác giả: Julie C Bowker, Robert J Coplan
Xuất bản: Malden MA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Ethics in finance
Tác giả: John Raymond Boatright
Xuất bản: Somerset NJ: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
CBT for chronic pain and psychological well-being : a skills training manual integrating DBT, ACT, behavioral activation...
Tác giả: Mark Carlson
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA USA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Backyard poultry medicine and surgery : a guide for veterinary practitioners
Tác giả: Cheryl B Greenacre, Teresa Y Morishita
Xuất bản: Ames Iowa: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Dukes' physiology of domestic animals
Tác giả: Howard H Erickson, Jesse P Goff, William O Reece, Etsuro E Uemura
Xuất bản: Ames Iowa USA: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục