Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 436 kết quả
Sedimentology and stratigraphy
Tác giả: Gary Nichols
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.303
 
Sugarcane
Tác giả: Glyn James
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.61
 
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Recent advances in polyphenol research
Tác giả: Fouad Daayf, Vincenzo Lattanzio
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Principles of social psychiatry
Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Manual of temporomandibular disorders
Tác giả: Edward F Wright
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Physical biochemistry : principles and applications
Tác giả: David Sheehan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.028
 
Fashion marketing
Tác giả: Mike Easey
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.920688
 
Feline dentistry : oral assessment, treatment, and preventative care
Tác giả: Jan Bellows
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.808976
 
Copernicus, Darwin, & Freud : revolutions in the history and philosophy of science
Tác giả: Friedel Weinert
Xuất bản: Chichester Malden MA: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục