Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Genetic programming : on the programming of computers by means of natural selection
Tác giả: John R Koza
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Memory management : international workshop IWMM '92, St. Malo, France, September 17-19, 1992 : proceedings
Tác giả: Y Bekkers, J Cohen
Xuất bản: Berlin Hong Kong: Springerverlag SpringerVerlag, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Common LISP : an interactive approach
Tác giả: Stuart Charles Shapiro
Xuất bản: New York: Computer Science Press, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
C++ kỹ thuật và ứng dụng
Tác giả: Robert Ladd Scott
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Assembly language : step-by-step
Tác giả: Jeff Duntemann
Xuất bản: New York: Wiley, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Chaotic and fractal dynamics : an introduction for applied scientists and engineers
Tác giả: F C Moon
Xuất bản: New York: Wiley, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Advanced C
Tác giả: Peter D Hipson
Xuất bản: Carmel Ind USA: Sams Pub, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.262
 
Filemaker Pro
Tác giả:
Xuất bản: USA: USA, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7525
 
Object-oriented software engineering : a use case driven approach
Tác giả: Ivar Jacobson
Xuất bản: New York Wokingham Eng Reading Mass: ACM Press AddisonWesley Pub, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.11
 
Introduction to coding theory
Tác giả: Jacobus Hendricus van Lint
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục