Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
The complete idiot's guide to creating an HTML Web page
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Dimensions
Tác giả: Jacques Vallee
Xuất bản: : Souvenir Press, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.942
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiểng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.422
 
The encyclopedia of networking
Tác giả: Werner FeibelWerner Feibel
Xuất bản: San Francisco Alameda CA: Network Press Sybex, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Feynman lectures on computation
Tác giả: Richard P Feynman, Robin W Allen, Anthony J G Hey
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Information retrieval and hypertext
Tác giả: Maristella Agosti, Alan F Smeaton
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
ANSI Common Lisp
Tác giả: Paul Graham
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Graphics & Web page design
Tác giả: Jon M Duff, James L Mohler
Xuất bản: Indianapolis Ind: Samsnet, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Inside the C++ object model
Tác giả: Stanley B Lippman
Xuất bản: Reading Mass: Addison Wesley Longman, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.13
 
Teach yourself Perl 5 in 21 days
Tác giả: David Till
Xuất bản: Indianapolis: Sams, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục