Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Evolution, games, and economic behaviour
Tác giả: Fernando Vega-Redondo
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Spectroscopy and Structure [electronic resource]
Tác giả: MA Duncan
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548.5
 
Quantities for Dosimetry of Ionizing Radiations in Liquid. [electronic resource]
Tác giả: D E Watt
Xuất bản: London: CRC Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Synthetic and natural phenols
Tác giả: J H P Tyman
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Schaum's outline of theory and problems of probability, random variables, and random processes
Tác giả: Hwei P Hsu
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Acta Numerica 1996
Tác giả: Arieh Iserles
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.05
 
Flow cytometry applications in cell culture
Tác giả: A Nicholas Emery, Mohamed Al-Rubeai
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.87
 
Integrative approaches to molecular biology
Tác giả: Boris Magasanik, Temple Smith, Julio Collado-Vides
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.8
 
Mathematics for physicists
Tác giả: Philippe Dennery, Andrzej Krzywicki
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Numerical methods for least squares problems
Tác giả: Åke Björck
Xuất bản: Philadelphia: SIAM, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục