Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
High flyer upper intermediate. Workbook
Tác giả: Mary Stephens
Xuất bản: Harlow: Longman, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Powers and prospects : reflections on human nature and the social order
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: London: Pluto Pres, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Oxford Picture Power Dictionary Pb
Tác giả: Stella Maidment
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The Oxford English grammar
Tác giả: Sidney Greenbaum
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Cambridge practice tests for IELTS 1
Tác giả: Vanessa Jakeman, Cla McDowell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Pragmatics
Tác giả: George Yule, H G Widdowson
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Jeremy Comfort
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Effective telephoning
Tác giả: Jeremy Comfort
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.34024
 
Basic writing
Tác giả: Joy M Resd
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục