Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 200 kết quả
Advanced nutrition
Tác giả: Carolyn D Berdanier
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
Lean transportation management : using logistics as a strategic differentiator
Tác giả: Mohamed Achahchah
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7882
 
The hardware hacker : adventures in making and breaking hardware
Tác giả: Andrew Huang
Xuất bản: San Francisco California: No Starch Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Kinematics and dynamics of mechanical systems : implementation in MATLAB and SimMechanics
Tác giả: Kevin Russell, Qiong Shen, R S Sodhi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.015311
 
Stability and control of linear systems
Tác giả: Andrea Bacciotti,
Xuất bản: New York NY: Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nonlinear control systems using MATLAB
Tác giả: Mourad Boufadene
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.836028553
 
Humanoid robots : modeling and control
Tác giả: Dragomir N Nenchev, Atsushi Konno, Teppei Tsujita
Xuất bản: Cambridge: Elsevier, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
New Trends in Educational Activity in the Field of Mechanism and Machine Theory : 2014-2017
Tác giả: Castejón Cristina, García Prada J C
Xuất bản: New York: Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Sliding Mode Controllers for Power Electronic Converters
Tác giả: Axaykumar Mehta,
Xuất bản: New York: Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles
Tác giả: Amir Taghavipour, Nasser L Azad, Mahyar Vajedi
Xuất bản: : Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục