Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 66 kết quả
Sổ tay kỹ sư điện tử
Tác giả: Donald GFink, Donld Christianse
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Sổ tay sử dụng nông dược
Tác giả: Công Ty Thuốc Sát Trùng Việt Nam
Xuất bản: TpHCM: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  632.9
 
Sổ tay bảo dưỡng đường ôtô
Tác giả: Ken Atkinson
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625
 
Sổ tay Kỹ thuật thi công nhà ở gia đình
Tác giả: Nguyễn Bá Đô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.8
 
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  353.4609597
 
Sổ tay địa chất công trình . Tập II
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Sổ tay địa chất công trình. Tập I
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Thị Xuân Hồng, Vũ Văn Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Tú
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 

Truy cập nhanh danh mục