Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Exercise balls for dummies
Tác giả: LaReine Chabut
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.71
 
Stretching for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: LaReine Chabut
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7182
 
Exercise physiology : a thematic approach
Tác giả: Tudor Hale
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.044
 
Exercise and sport in diabetes elektronisk ressurs
Tác giả: Dinesh Nagi
Xuất bản: Chichester West Sussex England: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.462062
 
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Core strength for dummies
Tác giả: LaReine Chabut
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Handbook of sport psychology / edited by Gershon Tenenbaum and Robert C. Eklund
Tác giả: Robert C Eklund, Gershon Tenenbaum
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
Move yourself : the Cooper Clinic medical director's guide to all the healing benefits of exercise (even a little!)
Tác giả: Tedd Mitchell, Tim Church, Martin Zucker
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Lean and hard : the body you've always wanted in just 24 workouts
Tác giả: Mackie Shilstone
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Lean and Hard : The Body You've Always Wanted in Just 24 Workouts
Tác giả: Mackie Shilstone
Xuất bản: New jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.71
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục