Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 171 kết quả
Genealogy and ontology of the Western image and its digital future
Tác giả: John Lechte
Xuất bản: New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Building ideas : an introduction to architectural theory
Tác giả: Jonathan A Hale
Xuất bản: Chichester England New York: John Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Architectural theory. Volume I- An Anthology from Vitruvius to 1870
Tác giả: Harry Francis Mallgrave
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Ideas that shaped buildings
Tác giả: M F Hearn
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
The art of theater
Tác giả: James R Hamilton
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.01
 
Baudrillard for architects
Tác giả: Francesco Proto
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Art as "night" : an art-theological treatise
Tác giả: Gavin Keeney
Xuất bản: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Thinking through art : reflections on art as research
Tác giả: Lin Holdridge, Katy Macleod
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.1
 
Philosophy and theatre : an introduction
Tác giả: Tom Stern
Xuất bản: London New York New York: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.01
 
Aikido and the harmony of nature
Tác giả: Mitsugi Saotome
Xuất bản: Boston: Shambhala, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục