Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers
Tác giả: Daniel Charles Mattis
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics : selected works of N.N. Bogolubov
Tác giả: N N Bogoli͡ubov, N N Bogoli͡ubov
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
Modern Methods in Equilibrium Statistical Mechanics
Tác giả: Mario Rasetti
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.13
 
Glassy materials and disordered solids : an introduction to their statistical mechanics
Tác giả: K Binder, Walter Kob
Xuất bản: Hackensack NJ London Singapore: World Scientific, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  539.3
 
Statistical Mechanics Made Simple : A Guide for Students and Researchers
Tác giả: Daniel C Mattis
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.13
 
Introduction to liquid state physics
Tác giả: Norman H March, M P Tosi
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.42
 
Quantum Theory of Many Variable Systems and Fields
Tác giả: B Sukita
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.143
 
Complexity, Metastability and Nonextensivity
Tác giả: G Beck, G Benedek
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.41
 
1

Truy cập nhanh danh mục